CYRILLA COACHT

"Put people first"
Organisatie + Werk + Psychologie

Organisatie en Psychologie


Ik adviseer en help organisaties en hun managers in het maken van keuzes voor wat betreft instroom, leiderschapsvragen, loopbaanvragen en ontwikkeling van medewerkers, professionals, teams en managers. Mijn manier van werken is gericht op het behalen en het borgen van het gewenste (bedrijfs)resultaat. Daarbij hanteer ik de balans tussen mensgerichte betrokkenheid en professionele autonomie.

Ik werk conform de gedragscodes van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP).

Consultancy

Organisatie en psychologie zijn steeds sterker met elkaar verbonden. De scheidslijn tussen werk en privé vervaagt immers steeds meer. Investeren in menselijk kapitaal is meer dan ooit essentieel. Het nieuwe werken, veranderende werkomgeving, reorganisaties, flexibilisering en niet te vergeten de enorme digitalisering vragen om een andere aanpak , een andere leiderschapsstijl en een breder advies. Deze ontwikkeling zal de komende jaren alleen maar meer worden en de mentale druk en de werkdruk , dilemma's en keuzes maken zullen alleen maar toenemen.

 • Hoe blijven mensen dan gezond, gelukkig en gemotiveerd in hun werk?
 • Hoe houd je talent aan boord en zorg je dat je talent ook talent blijft?

Allemaal vragen waarbij de antwoorden te maken hebben met verantwoord duurzaam personeelsbeleid. Werk dat past bij de competenties, de bedrijfsvoering, de motivatie, de persoon, de levensfase en de mentale gezondheid van medewerkers, professionals en managers.

Assessment

Een assessment is een objectief en betrouwbaar meetmethode om een inzicht te krijgen in de competenties, de ontwikkeling en de functiegeschiktheid van een medewerker. Dit kan zijn bij aanname, bij doorgroei maar ook bij eventuele opleidingen of doorgroei naar een ander organisatie onderdeel. Ook is een assessment een zeer geschikt middel als nul meting voor een persoonlijke competentie training.

Soorten assessment

 • Selectie Assessment
 • Ontwikkel Assessment
 • Loopbaan Assessment
 • Psychologisch Test Onderzoek
 • Pré-assessment om je aankomende sollicitatie te ondersteunen

Werkwijze

Tijdens het assessment begeleid ik de kandiaat persoonlijk en geef ik direct feedback. Zo ontstaat er “ervaringsleren”, wat een goed beeld oplevert over het ontwikkel-potentieel.

Meetpunten

 • Wat doe je (gedrag)
 • wie ben je (persoon)
 • wat drijft je (motivatie).

Dit alles afgewogen in de context en cultuur van de organisatie. Ik maak gebruik van evidenced based instrumenten, zoals persoonlijkheidstesten, capaciteitentesten, motivatieonderzoek, gedragsgerichte simulaties en gedrags-, diepte-interviews.

Duur

Afhankelijk van de vraagstelling duurt een onderzoek een halve dag of een hele dag. Online en/ of face to face.

Team up

Bij Team up gebruik ik een specifieke manier van coaching, training of intervisie, waarbij ik niet alleen één teamlid, maar het complete (managemen) team binnen een organisatie coach. De dynamiek van het systeem staat hierbij centraal.

Team up verheldert zaken als:

 • Samenwerking en interactie,
 • Teamcultuur en organisatiecultuur,
 • Leervragen en best practice,
 • Leiderschap,
 • Ontwikkeling,
 • Communicatie,
 • Doelen, rollen, normen en waarden,
 • Persoonlijke verhoudingen

Ik maak samen met het (managent) team zichtbaar en bespreekbaar wat er speelt en leeft. Dat versterkt het onderling begrip, de persoonlijke verhoudingen en het leerklimaat.

Aanpak

Ieder team is uniek en kent zijn eigen vraagstelling en oplossingen. Daarom is team-up altijd maatwerk.

Mijn rol

Als consultant ben ik faciliterend, kritisch en spiegelend met als doel het team te helpen om -met in stand houding van onderling goede realties en werkplezier- een veilig leerklimaat te bieden zodat het team resultaat kan boeken.


Intervisie

Op aanvraag, zowel individueel als in groepsverband.