CYRILLA COACHT

"Put people first"
Organisatie + Werk + Psychologie

Wat is EMDR?


EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Vrij vertaald betekent dit het opnieuw verwerken ven uitdoven emoties door snelle oog-bewegingen. EMDR helpt om herinneringen aan nare impactvolle of krenkende ervaringen te verwerken. EMDR wordt ingezet als deze nare herinneringen leiden tot belemmeringen in het functioneren in je werk, in je prive en in je sociale leven of een combinatie hiervan.

Klachten als herbelevingen, angst, stress, woede, slaapproblemen, prikkelbaarheid, vermijdingsgedrag, fysieke reacties (bv misselijkheid, hoofdpijn), of concentratieproblemen, hebben een enorme impact op je leven.

Een traumatische gebeurtenis of een impactovolle ervaring verwerken is moeilijk. EMDR is effectief bij post traumatische stresstoornissen (PTSS), denk aan oorlog, rouw, ongeval, ziekte, geweld, seksueel misbruik en pestgegedrag, EMDR is ook effectief bij uiteenlopende andere (psychische) klachten als faalangst, spanningen, somberheid, woede, negatief zelfbeeld, burn-out, baanverlies, conflict(en) en ruzie.

Het kan jezelf zijn overkomen of je kan getuige van een impactvolle gebeurtenis zijn geweest. De ernst of heftigheid van de gebeurtenis is niet het uitgangspunt in de sessies. Het gaat om een relatie tussen bepaalde negatieve ervaringen en de huidige klachten en spanningen.

EMDR is ook effectief bij toekomstige situaties die, bij de gedachte alleen al, stress opleveren. Je kunt bijvoorbeeld hoge spanning ervaren bij de gedachte aan een belangrijk gesprek waar je tegen opziet of een andere tekomstige gebeurtenis die lichamelijke klachten en emoties oproepen. De spanningen die je eerder ervoer bij deze toekomstige gebeurtenis, zullen door EMDR verminderen, waardoor je zelfverzekerder voelt.

Hoe werkt het?


Tijdens EMDR wordt het verwerkingsproces opnieuw opgestart. Allereerst verzamel ik tijdens het eerste gesprek informatie over de gebeurtenis, de ervaring en het trauma. Er komen beelden, gedachte, gevoelens en lichamelijke (fysieke) gewaarwordingen naar boven. Ik zal je dan vragen terug te denken aan de traumatische gebeurtenis, en het beeld dat je bijvoorbeeld het meest is bijgebleven, waardoor je nu nog herbelevingen hebt.

Terwijl je denkt aan dit beeld of deze gebeurtenis, zal ik tegelijkertijd je vragen om met je ogen mijn vinger of een rood balletje te volgen dat van links naar rechts beweegt. Je volgt met je ogen, terwijl je aan het beeld of aan je herinnering denkt.

Op deze manier worden er in je hersenen twee processen tegelijk in werking gezet: aandacht en geheugen. Deze aandachts- en geheugentaken kosten je hersenen veel capaciteit. De signalen zitten elkaar eigenlijk ‘in de weg’. In dat proces gaat het geheugen naar de achtergrond. De emotie wordt vager, en bij elke nieuwe set aan stimuli (oogbewegingen), dooft dit verder uit. Zo verwerk je allerlei aspecten van de herinnering.

De herinnering blijft maar de de bijbehorende nare emotie(s), fysieke reacties en spanningen worden gereduceerd. Het wordt hierdoor steeds makkelijker aan de gebeurtenis terug te denken.

Je kan de draad van je leven weer oppakken zonder van slag te raken, en zonder vermijdingsgedrag. Door de EMDR geef je namelijk een andere betekenis aan de impactvolle ervaringen die je hebt meegemaakt. Bij voorbeeld ik ben veilig, ik kan het aan, ik heb vertrouwen in mezelf.

Doel van EMDR is een vroegere ervaringen te desestiseren en er een andere betekenisverlening aan te geven zodat je klachten verminderen of verdwijnen.

Voordelen EMDR


  • Kortdurend 3 tot 6 sessies.
  • Niet belastbaar voor je.
  • Grotendeels non-verbaal, dus je hoeft niet alles weer continue op te rakelen.
  • Vermindering emotionele lading van het beeld van de gebeurtenis en of ervaring
  • Andere betekenis geven aan de ervaring; het is voorbij, ik kan ermee omgaan.
  • Het is wetenschappelijk aangetoond dat EMDR effectief is.
  • EMDR is ook online te volgen, met evenveel effect.

Aanvraag formulier EMDR