CYRILLA COACHT

"Put people first"
Organisatie + Werk + Psychologie

Vergoedingen en Tarieven

Alvast wat wetenswaardigheden op een rij

 • Coaching wordt niet vergoed door je zorgverzekering, ga de mogelijkheden na bij je HR manager of je leidinggevende.
 • Burnout wordt niet vergoed door zorgverzekeraars maar vaak wel vaak door de werkgever .
 • Werkzaamheden vallend onder het werkveld van de registerpsycholoog Nip, Arbeid en Gezondheid, worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Deze diensten zijn wel BTW vrijgesteld en worden veelal vergoed door de werkgever , en vallen onder zakelijke zorg Ga de mogelijkheden na bij je HR manager of je leidinggevende.
 • Belastingaftrek voor ondernemers en zzp'ers. Check de site van de belastingdienst .
 • Belastingaftrek voor particuliren, hier zijn voorwaarden aan verbonden. Neem voor meer informatie contact op met de belanstingdienst.
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering, bij herstel van ziekte en reintegrateitrajeceten, zijn vergoedingen mogelijk. Check dit bij uw verzekeraar.

Tarieven 2023

 • Klikgesprek
  • Een kennismakingsgesprek duurt 30 minuten en is zonder kosten.
  • Een kennismakingsgesprek via beeldbellen duurt 20 minuten en is zonder kosten.
 • Particuliere tarieven (losse gesprekken)
  • Een gesprek van 60 minuten € 139,-- ex 21% btw
 • Coaching voor ZZP en start-up bedrijven (losse gesprekken)
  • Een los gesprek van 60 minuten € 180,-- ex 21% btw
 • Zakelijke tarieven in opdracht van Bedrijven (losse gesprekken)
  • Een los gesprek van 60 minuten € 200,-- ex 21% btw
  • offerte op aanvraag
  • coaching-strippenkaart voor meerdere medewerkers is mogelijk
 • Online-assessment, Assessment, Team-up, Intervisie begeleiding, Consultancy, EMDR, Mindfulness
  • Offerte op aanvraag

(*) LET OP: De werkzaamheden vallend onder het werkveld van de Registerpsycholoog Nip, Arbeid en Gezondheid zijn BTW vrijgesteld. Werkzaamheden die vergoed worden door de verzekering en vallen onder psychologische zorg en gezondheid zijn eveneens vrij gesteld van 21% BTW. Voor de overige dienstverlening zijn wij genoodzaakt om 21% BTW i n rekening te brengen.

E-coaching

Voor e-coaching hanteren wij een vast bedrag voor een traject. E-coaching wordt voorafgaand aan het traject gefactureerd. Zonder traject gelden de normale tarieven voor particulier of zzp of zakelijk.

Annulering of afspraak verzetten

 • Je kunt tot 48 uur van te voren een afspraak kosteloos annuleren of verzetten.
 • Wij reserveren tijd in onze agenda. Binnen 48 uur annuleren, of bij te laat komen op een afspraak of bij een no show brengen wij daarom het volledige tarief in rekening.
 • E-coaching en coaching via Zoom of Teams voorafgaand aan het traject gefactureerd en dienen vooraf te worden betaald.
 • Bij e-coaching gelden weektarieven die vooraf worden betaald, bij het niet nakomen van de e-coach afspraken door de cliënt wordt geenrestitutie verleend.
 • Indien een cliënt, om moverende redenen, niet aan zijn e-mail verplichting in een bepaalde week kan voldoen dan dient de cliënt dat voorafgaand aan de betreffende week per e-mail laten weten en kan er in overleg éénmaal worden opgeschort. Ook hier geldt een annuleringstermijn van 48 uur voorafgaand aan de e-coach week .